განცხადება გუდიაშვილის მოედნის შენარჩუნების და გადარჩენის შესახებ

                 

     პეტიცია 

 ბოლო პერიოდში, საზოგადოების ინტერესის საგნად იქცა . გუდიაშვილის სახელობის მოედნის შემდგომი ბედის საკითხი. ცნობილი გახდა, რომ ამჟამად, ქ. თბილისის მერია აწარმოებს მოლაპარაკებას ინვესტორთან გუდიაშვილის მოედნზე არსებულ შენობებთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ, უკვე ტრადიციად ქცეული არასწორი რეაბილიტაციის გამო, არსებობს რეალური საშიშროება, შენობათა ავარიული მდგომარეობის მიზეზით დაიკარგოს თბილისის ერთ-ერთი უძველესი მოედანი და მის გარშემო ჩამოყალიბებული ისტორიული, ურბანული ღირებულების მქონე ქსოვილი.

 

– რამდენადაც, ჩვენ სათანადოდ ვაფასებთ ინვესტორის სურვილს, წვლილი შეიტანოს გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის საქმეში.

– ვინაიდან, ეს მოედანი, რომლის ადგილი და გეგმა შუა საუკუნეებიდანაა შემორჩენილი და ამჟამად XIX საუკუნის მეორე ნახევრის და XX საუკუნის შენობათა ანსამბლს წარმოადგენს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრია ძველი ქალაქისათვის და თბილისის მოქალაქეების თავშეყრის, საყვარელ ადგილს წარმოადგენს.

– ვინაიდან, მისი იერსახე, მიუხედავად ორი უსახური თანამედროვე შენობისა, დღესაც ინარჩუნებს ავთენტურობის მაღალ ხარისხს, როგორც არქიტექტურული, ასევე გეგმარებითი თვალსაზრისით.

Read more of this post

Advertisements