კანონიერი თვითმმართველობა (SELF GOVERNMENT)

სასურველი თვითმმართველობა

 სტუდენტების მონაწილეობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მართვაში

აღნიშნული კვლევა ჩატარდა 2010 წლის მაის – სექტემბერში ტემპუსის ეროვნული ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით. სტუდენტების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვაში ჩართულობის ხარისხის შესაფასებლად, კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 17 სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 500-მდე სტუდენტი, 17 სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე ან წარმომადგენელი და 17 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და შესწავლილი იქნა სტუდენტური თვითმმართველობის მუშაობასთან დაკავშირებული დოკუმენტეციის არსებობა და მათი შინაარსი. ანგარიშში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა უსდ მართვაში სტუდენტების მონაწილეობა; ადმინისტრაციასა და თვითმმართველობას შორის თანამშრომლობის ხასიათი; გადაწყვეტილებების მიღებისას სტუდენტების აზრის გათვალისწინება; სტუდენტების ინფორმირებულობის ხარისხი საკუთარ უფლებამოსილებებზე; თვითმმართველობების საქმიანობა; და სტუდენტების უსდ მართვაში ჩართვასთან დაკავშირებული ბარიერები.

ძირითადი მიგნებები:

  • სტუდენტები ნაკლებად არიან ინფორმირებულები როგორც თავიანთი, ასევე თვითმმართველობის უფლება-მოვალეობის შესახებ უსდ მართვაში მონაწილეობასთან მიმართებაში; სტუდენტების 70% აცხადებს, რომ არ იცის, რა უფლებები და მოვალეობები აქვს სტუდენტურ თვითმმართველობას.
  • თვითმმართველობის საქმიანობა, ძირითადად, მოიცავს სპორტული, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას; ამ მიმართულებით მათი საქმიანობა მრავალფეროვანია. გამოკითხული სტუდენტები ყველაზე ხშირად ასახლებენ თვითმმართველობების მიერ სილამაზის კონკურსებისა და სპორტული შეჯიბრებების ჩატარებას. გვხვდება შემთხვევები, როცა თვითმმართველობა ფინანსურ დახმარებას უწევს ფინანსური პრობლემების მქონე სტუდენტებს, ეხმარება სტუდენტებს სწავლების გადასახადის გადავადებაში. თვითმმართველობა ნაკლებად ახორციელებს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. სტუდენტების მოთხოვნა მსგავსი პროექტების განხორციელებაზე ნაკლებია; Read more of this post
Advertisements

თსუ–ს თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა თავისი სახე გამოავლინეს

დღეს თსუ–ს მე–5 კორპუსში, 313 აუდიტორიაში შედგა სტუდენტური ინიციატივა თარგმნე‘- ს პრეზენტაცია, რომელიც სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ქართულ ენაზე მასალების ნაკლებობის პრობლემას ეხებოდა. http://www.facebook.com/event.php?eid=175119859204226&ref=ts

მათ წარმოადგინეს სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომელიც თსუ–ს მასშტაბით ჩაატარეს და პრინციპში დაასაბუთეს ამ პრობლემის არსებობა, რომელსაც მეც, როგორც ამ ფაკულტეტის სტუდენტი, კარგად ვიცნობ. პრეზენტაცია შინაარსიანი და გაწონასწორებული იყო და საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა უნივერსიტეტს ამ პრობლემის გადაჭრის გზებიც შესთავაზეს. უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის არაეფექტურობაც (!)  კარგად წარმოაჩინეს. მოკლედ, კარგი წამოწყებაა და ბოლომდე დავუჭერ მათ მხარს, იქნებ ჩვენს მომავალ თაობებს მაინც მიეცეთ საშუალება ისწავლონ მშობლიურ ენაზე სოციალური მეცნიერებები და თან, როგორც აღნიშნა ერთ–ერთმა მომხსენებელმა, ქართული, როგორც სამეცნიერო ენა, განვითარდეს.

მაგრამ ახლა მინდა  სხვა პრობლემას შევეხო, რომელიც სრულიად თავხედური ფორმებით გამოჩნდა დღეს.. ჯერ კიდევ სტრესში ვარ იმის შემდეგ, რაც დღეს საკუთარი თვალით ვნახე. საკითხი ეხება თსუ–ს თვითმმართველობას.. უფრო სწორად იმ მეთოდებს, რომლებსაც ისინი იყენებენ მათთვის არამისაღები აზრის მქონე ადამიანების მიმართ, იმ ძალაუფლებას, რომელსაც (როგორც აღმოჩნდა) ისინი ფლობენ და ამ ყველაფრის ფონზე გაჩუმებულ პროფესორებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს.

Read more of this post

ვთარგმნოთ, თარგმნეთ, თარგმნონ!

  • როცა ინგლისურ სიმღერას ვუსმენ და მომწონს, ე.ი. მელოდიურობა, ტემპი და მუსიკა მომწონს (იშვიათად, დაახლოებით შინაარსს ვხვდები ხოლმე)…
  • როცა ინგლისურად ანეკდოტს მიყვებიან, სხვების სიცილზე მეცინება (თუ იცინიან რა თქმა უნდა)…
  • როცა ინგლისურად მოსაუბრე ადამიანი კითხვას მისვამს, ხელ-ფეხით, მუნჯურად, ვესაუბრები და სათქმელს ასე ვაგებინებ…
  • როცა ლექტორი დავალებას ინგლისური წიგნიდან მაძლევს, მხოლოდ, წიგნის დიზაინსა და ხარისხს ვაფასებ (სქელყდიანობასა და პრიალა ფურცლებს)…

მიხვდებოდით ალბათ, რომ არ ვიცი ინგლისური…

რუსულის ცოდნას ვიბრალებ, მაგრამ ისე ნამდვილად არ ვიცი, რომ სასწავლო მასალა რუსულად წავიკითხო  დედლაინის გასვლამდე…

თუ კითხვა დაგებადა: რა კავშირი აქვს რუსულ-ინგლისურს ქართულს სექტორზე, ჟურნალისტიკის (ფსიქოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ა.შ.) დავალების შესრულებასთანო, ე.ი. შენ თსუ-ში არ სწავლობ! მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი უინტერესო იქნება შენთვის… Read more of this post