უსამართლო ფასები მედიკამენტებზე

ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების  მონაცემების თანახმად, საქართველოში შინამეურნეობების მიერ სამედიცინო სერვისებზე გაწეული ხარჯების 45-50% მედიკამენტების შესაძენად არის მიმართული, ხოლო სახელმწიფოსა და კერძო სექტორების მიერ მედიკამენტების თანადაფინანსების წილი 1%–ს არ აღემატება. შედარებისათვის: ქვეყნებში, სადაც ჯანდაცვის სისტემა განვითარებულია, შინამეურნეობების დანახარჯები მედიკამენტებზე 5-20%–დე მერყეობს, ხოლო სახელმწიფოს ან/და კერძო წყაროებით თანადაფინანსების წილი 2/3-ს შეადგენს.

PSI

დავიწყოთ იმით, რომ ამის მთავარი მიზეზი, საქართველოში, მედიკამენტების ფასების არანორმალურობაა. სახელმწიფო არ არეგულირებს მათ ფასებს, არ არსებობს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს, დაიხურა ანტიმონოპოლიური სამსახურიც, თუმცა “ავერსის” დამფუძნებელი პაატა კურტანიძე მიიჩნევს, რომ მონოპოლიასთან ბრძოლა მას და სააფთიაქო ქსელებს ვერ შეეხება, რადგან მონოპოლია ფიზიკურად არ არსებობს ამ სფეროში და საქართველოში უამრავი წამლის შემომტანი და არაერთი მწარმოებელია… არადა, იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო არ ახდენს მედიკამენტების ფასების რეგულირებას, ფარმაცევტულ ინდუსტრიას აქვს თავისუფლება თავად განსაზღვროს ფასები ბაზარზე. ეს უკანასკნელი კი გვევლინება ფარმაცევტული დანახარჯების ზრდის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორად. (!შედეგად, საქართველოში მედიკამენტების ფასნამატის მარჟა 100%-ზე მეტს შეადგენს…

Read more of this post

Advertisements