მიმოწერა ქეთი მელუასთან

გუშინ ,,Times” – მა ორგანიზება გაუკეთა ქეთი მელუასა და მის მსმენელბს შორის 1 საათიან ონლაინ ჩატს. რა თქმა უნდა ამ ჩატს მეც ვესწრებოდი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი კითხვები ვერ მივიდა ქეთიმდე. ამიტომ მხოლოდ მკითხველის სტატუსს დავჯერდი. ყველასთვის არ იქნება საინტერესო, მაგრამ ქეთის მსმენელები წაიკითხავენ ამ დიალოგს. მე კი იმიტომ ვდებ ამას რომ არ მინდა დაიკარგოს და მერე საძებნი გამიხდეს… ქეთისთან დაკავშირებული ყოველი სიახლე ჩემთან ახლოს უნდა იყოს 🙂

Times Online:

Hello and welcome to today’s live chat with Katie Melua – thank you for joining us so early on a Monday morning! Katie will be here shortly, and well publish as many of your comments as possible, so please keep them coming!

Monday May 17, 2010 09:59 Times Online
10:01
Times Online:

Hi everyone, Katie is now with us – Katie, thanks for joining us! How are you today?

Monday May 17, 2010 10:01 Times Online
10:02
[Comment From jeremie jeremie : ]

hello

Monday May 17, 2010 10:02 jeremie
10:02
[Comment From maiova maiova : ]

😛

Monday May 17, 2010 10:02 maiova
10:02
katie melua:

I’m good thanks you!

Monday May 17, 2010 10:02 katie melua
10:02
katie melua:

at the bbc right now…

Monday May 17, 2010 10:02 katie melua
10:02
katie melua:

did the breakfast telly….

Monday May 17, 2010 10:02 katie melua
10:03
katie melua:

so have been up for a few hours already!

Monday May 17, 2010 10:03 katie melua
10:03
Times Online:

Aw, we’ll try to go easy on you! Let’s kick off with some questions.

Monday May 17, 2010 10:03 Times Online
10:04
[Comment From CarolCarol: ]

Hi Katie, The Flood is a cracking song. I’m a new admirer on the back of it and I’m looking forward to the album. What was it like to make the stunning video for The Flood – did you suffer from motion sickness or the giggles while seated at that rocking piano? Good luck with the album and the tour.

Monday May 17, 2010 10:04 Carol
10:04
katie melua:

making the video to the flood was so much fun…

Monday May 17, 2010 10:04 katie melua
10:06
katie melua:

i didn’t get motion sickness but it was a bit scary! they made that piano in just a few hours from an old piano whose legs they tore off and i also enjoyed helping them take out the indsides of the piano so it wasn’t too heavy on the round rolling base…

Monday May 17, 2010 10:06 katie melua
10:06
[Comment From GuestGuest: ]

Hi Katie, I have one question…is there a plan for tour across Europe? I am intrested mostly if there will be your concert in Slovakia

Monday May 17, 2010 10:06 Guest
10:07
katie melua:

Also Carol, the piano was more like a really fun roller coaster ride and i LOVE roller coasters!

Monday May 17, 2010 10:07 katie melua
10:08
katie melua:

Hi Guest! I’vegot many concerts throughout this year, a few in the summer and more in the autumn…

Monday May 17, 2010 10:08 katie melua
10:08
[Comment From KeithKeith: ]

Are going to come to America soon

Monday May 17, 2010 10:08 Keith
10:09
katie melua:

and most are in Europe, I don’t think there’s one in Slovakia yet, but keep an eye on my website katiemelua.com which has all the updates on the gigs. x

Monday May 17, 2010 10:09 katie melua
10:10
[Comment From GeppyGeppy: ]

hi Katie kiss from Italy! 🙂

Monday May 17, 2010 10:10 Geppy
10:10
[Comment From JoaoJoao: ]

I absolute adore your music, and I can’t wait to see you live in Portugal in October!

Monday May 17, 2010 10:10 Joao
10:10
katie melua:

Hi Keith, I’m coming to America in August and September, the album comes out over there in August, I’m really looking forward to it.

Monday May 17, 2010 10:10 katie melua
10:10
Louise Cohen:

Katie’s new album, The House, is out next week. Let’s do a little poll about the ones so far….

Monday May 17, 2010 10:10 Louise Cohen
10:10
Which is Katie’s best album so far?
Call Off The Search

( 20% )

Piece By Piece

( 63% )

Pictures

( 17% )
Monday May 17, 2010 10:10
10:10
[Comment From Dmitry from UkraineDmitry from Ukraine: ]

Katie, how you characterize your new album?

Monday May 17, 2010 10:10 Dmitry from Ukraine
10:11
katie melua:

Big Kiss back Geppy!! : )

Monday May 17, 2010 10:11 katie melua
10:11
[Comment From Jane26_plJane26_pl: ]

Does the final version of “The house” is a lot of different from the beginning idea?

Monday May 17, 2010 10:11 Jane26_pl
10:11
katie melua:

Hi Joao, i’m also looking forward to Portugal, been ages since ive been there!

Monday May 17, 2010 10:11 katie melua
10:11
[Comment From Jorrit – the NetherlandsJorrit – the Netherlands: ]

Where did/does the title The House comes from?

Monday May 17, 2010 10:11 Jorrit – the Netherlands
10:12
katie melua:

Hi Jane, thanks for your question… on the one had the final version of the house its’t different from its first idea

Monday May 17, 2010 10:12 katie melua
10:13
[Comment From StianStian: ]

hi! Are there any blues on the new album?

Monday May 17, 2010 10:13 Stian
10:13
katie melua:

…because my first idea was to be as open and experimental and not afraid to try anything…

Monday May 17, 2010 10:13 katie melua
10:14
[Comment From annieannie: ]

hi Katie, loved the video, the flood.

Monday May 17, 2010 10:14 annie
10:14
katie melua:

and Jane, by being open to experimenting meant that it did keep surprising me along the way, and although it exceded my expectations it does sound to me like i always wanted it to sound. x

Monday May 17, 2010 10:14 katie melua
10:15
[Comment From PhilipPhilip: ]

Hi Katie who or what inspires your music?

Monday May 17, 2010 10:15 Philip
10:15
[Comment From JoaoJoao: ]

Hello Katie! Greetings from Portugal! Where do you find inspiration for your beautiful songs, and what is your song writing process, e.g.: do you start with the lyrics, with the music, do you use one particular instrument?… All the best! Joao

Monday May 17, 2010 10:15 Joao
10:15
katie melua:

Hi Jorrit, The title ‘the House’ is a name of the last song on the album….

Monday May 17, 2010 10:15 katie melua
10:16
katie melua:

Jorrit.. it was also the very first song I wrote out of this collection….

Monday May 17, 2010 10:16 katie melua
10:17
[Comment From DenisDenis: ]

When you came to UK, was it hard to get along with the English language, follow lessons at school etc.? Or did you learn it quickly?

Monday May 17, 2010 10:17 Denis
10:17
[Comment From StianStian: ]

Hi! Are there any blues on the new album? Do you play electric guitar? If you see a weird geeky guy on the street (Me).. would you let me buy you cooffee?

Monday May 17, 2010 10:17 Stian
10:17
katie melua:

Jorrit… ‘The House’ is about exploring a place which is an unfamiliar ‘home’. If you want it to be it can be a metaphor for your inner being (that’s how i thought of it) and wanting to go inside and explore that mystery.

Monday May 17, 2010 10:17 katie melua
10:18
katie melua:

Hi Stian… funny you should ask about the blues….

Monday May 17, 2010 10:18 katie melua
10:18
katie melua:

Stian…. i listened to a lot of blues throughout making the album, it inspires me so much…

Monday May 17, 2010 10:18 katie melua
10:19
katie melua:

Stian…. i think you’ll hear influences of blues on the House but not always in the most obvious way.

Monday May 17, 2010 10:19 katie melua
10:20
[Comment From seansean: ]

you say you love roller coasters, i googled you to try and think of a good question and i heard you couldn’t fly with the red devils, thats such a shame, thought about bulking up to ride then losing the weight after? 😛

Monday May 17, 2010 10:20 sean
10:20
katie melua:

Hi Philip.. the music and artist who inspire me the most these days….

Monday May 17, 2010 10:20 katie melua
10:20
katie melua:

Philip.. are the ones who have not been born yet! I am so excited about what we have coming, the potential is so fascinating!

Monday May 17, 2010 10:20 katie melua
10:21
[Comment From MichaelMichael: ]

how do you spend your spare time – do you have any hobbies, favorite books?

Monday May 17, 2010 10:21 Michael
10:21
katie melua:

Hi Jaoa.. i find inspiration in absolutely everything.. just depends on how i’m feeling..

Monday May 17, 2010 10:21 katie melua
10:22
[Comment From Loic, french fan 19 oldLoic, french fan 19 old: ]

Hi Katie, I wonder, what is your favorite book? I’ll be at Rouen on October 22, please sing “Belfast” ! =)

Monday May 17, 2010 10:22 Loic, french fan 19 old
10:22
katie melua:

Jaoa… i think the words and music are alive together in a song, they are a single entity to me not separate. also I find i write the best when i don’t ‘think’ but ‘feel’

Monday May 17, 2010 10:22 katie melua
10:23
katie melua:

Hi Denis, because I was 8 when I moved to the UK it was quite easy to pick up english, so it wasn’t that hard.

Monday May 17, 2010 10:23 katie melua
10:24
[Comment From WolfgangWolfgang: ]

Hello Katie! Greetings from Vienna in Austria! Will you record an album in georgian language one day?

Monday May 17, 2010 10:24 Wolfgang
10:24
katie melua:

Hi Stian, yes i do play the electric but prefer acoustic. and it would depend on the conversation whether i went for coffee with you or not : )

Monday May 17, 2010 10:24 katie melua
10:25
katie melua:

Hi Sean, Oh Man, I was so gutted about not making the weight for the red arrows flight!

Monday May 17, 2010 10:25 katie melua
10:26
katie melua:

Sean.. yes i did consider bulking up, but i’ll do it when i don’t have 6 telly’s to do each day and having time off from promo…maybe!

Monday May 17, 2010 10:26 katie melua
10:27
katie melua:

Hi Michael, i do like to read, especially books by Alice Notley (american modern poet) and Anne Carson, …

Monday May 17, 2010 10:27 katie melua
10:27
katie melua:

Michael…. these days though, when I’ve got time off i catch up with my mates and family.

Monday May 17, 2010 10:27 katie melua
10:28
katie melua:

Hi Loic… my favoutire book is Decreation by anne Carson. x

Monday May 17, 2010 10:28 katie melua
10:28
[Comment From SandraSandra: ]

what is your favourite city?

Monday May 17, 2010 10:28 Sandra
10:29
katie melua:

Hi Wolfgang, I’d love to record an album in georgian one day, but …

Monday May 17, 2010 10:29 katie melua
10:29
katie melua:

Wolfgang… i’m waiting for a time in my life when i can spend a few months in georgia and really get back intouch with life over there.

Monday May 17, 2010 10:29 katie melua
10:30
Should Katie’s next album be in Georgian language?
Yes!

( 39% )

No, stick to English

( 56% )

No, go for Russian!

( 5% )
Monday May 17, 2010 10:30
10:30
[Comment From MichaelMichael: ]

Katie do you have time to go to the cinema much? What’s your favourite movie of late?

Monday May 17, 2010 10:30 Michael
10:30
katie melua:

Hi Sandra, so many fav cities! i love London as its my home. Something electric about New York and Oslo also gets my vote.

Monday May 17, 2010 10:30 katie melua
10:31
katie melua:

Hi Michale, i try to go to the movies as much as i can, my favourite movie of late would have to be the Orphanage. amazing scary thriller!

Monday May 17, 2010 10:31 katie melua
10:33
[Comment From JanetJanet: ]

Hi Katie!!About The House song: is this scary house real? what inspired you to write this song? Regards from your Fanclub in Poland

Monday May 17, 2010 10:33 Janet
10:34
[Comment From MichaelMichael: ]

Yep the Orphange is a great movie. When I was working in Canada I went to see that. Drag Me To Hell is jumpier though! You should see that. REC is also a great film for scares!

Monday May 17, 2010 10:34 Michael
10:34
[Comment From Jane26_plJane26_pl: ]

We all would like to say also a huge THANK YOU, for Your music, Katie! It makes our every day better : ).

Monday May 17, 2010 10:34 Jane26_pl
10:34
katie melua:

Hi Janet.. the house is really whatever you want it to be. I believe songs only have a meaning when someone is listening to it. So when you listen to the house its up to you to fill it with any meaning that you choose, or no meaning at all!! the meaning I choose…

Monday May 17, 2010 10:34 katie melua
10:36
katie melua:

Janet… is the one of our inner mystery, the labyrinth of thoughts, memories and emotions we live with in our bodies is an eternal mystery to me and i like to open doors and climb stairs inside that i know i shouldn’t. : )

Monday May 17, 2010 10:36 katie melua
10:36
katie melua:

Thanks for the recommendations Michael!

Monday May 17, 2010 10:36 katie melua
10:37
[Comment From Hans from MeluaworldHans from Meluaworld: ]

the scariest one I saw was one called À l’intérieur – Inside.

Monday May 17, 2010 10:37 Hans from Meluaworld
10:37
katie melua:

So sweet of you Jane, really means a lot and your words brighten up my day too!

Monday May 17, 2010 10:37 katie melua
10:38
katie melua:

Hi Hans, I haven’t heard of A Linterier, I’ll get it for the next tour…

Monday May 17, 2010 10:38 katie melua
10:38
[Comment From TimTim: ]

Hello Katie. Will you return to Twitter? Because that would be amazing for all your fans.

Monday May 17, 2010 10:38 Tim
10:38
[Comment From Jair ZutaJair Zuta: ]

Hi Katie, I’d like to know if your new cd is going to be promoted in Latin America, because unfortunately just a few people know your beautiful music here. Greetings from Lima, Peru

Monday May 17, 2010 10:38 Jair Zuta
10:38
katie melua:

Hans..there’s nothing better than a scary film on the tour bus after a gig!

Monday May 17, 2010 10:38 katie melua
10:39
katie melua:

Hi Tim, i’m sorry to say this but i’m not very good at Twittering.. just never found it easy to my fingers.

Monday May 17, 2010 10:39 katie melua
10:39
[Comment From Jane26_plJane26_pl: ]

I’m sure, that working with William Orbit was pretty exciting and inspiring. Is that cooperation was exactly as You dreamed and expected?

Monday May 17, 2010 10:39 Jane26_pl
10:39
katie melua:

Hi Lima, funny, i was talking to my tour manager the other day about Latin America…

Monday May 17, 2010 10:39 katie melua
10:39
[Comment From TimTim: ]

Would it be the same album without William Orbit (so only with Mike Batt)?

Monday May 17, 2010 10:39 Tim
10:40
[Comment From Jorrit – the NetherlandsJorrit – the Netherlands: ]

Do you ever get tired of the traveling part of touring?

Monday May 17, 2010 10:40 Jorrit – the Netherlands
10:40
katie melua:

Lima.. there’s no plans yet to visit Latin America but Id love to come oneday so i’m sure it will happen, just don’t know when yet.

Monday May 17, 2010 10:40 katie melua
10:40
[Comment From azizaziz: ]

i love you

Monday May 17, 2010 10:40 aziz
10:40
katie melua:

Hi Jane, working with William…

Monday May 17, 2010 10:40 katie melua
10:41
katie melua:

Jane… working with William was brilliant, in wasy it exceded my expectations in many ways..

Monday May 17, 2010 10:41 katie melua
10:41
katie melua:

Jane… the best bit is that i’ve found a great friend in him.

Monday May 17, 2010 10:41 katie melua
10:41
[Comment From Andrew TucholskiAndrew Tucholski: ]

Hi Katie! How do you feel with your new, not-so-vulnerable-anymore image like you presented in The Flood’s clip?

Monday May 17, 2010 10:41 Andrew Tucholski
10:42
katie melua:

Hi Tim, who knows if this album would be the same without William? probably not…

Monday May 17, 2010 10:42 katie melua
10:43
katie melua:

Tim… i love collaborating and working with other creators and poeple who want to develop and create together and are open to exploring like myself.

Monday May 17, 2010 10:43 katie melua
10:43
katie melua:

Hi Jorrit. i have gotten tired of travelling in the past, but…

Monday May 17, 2010 10:43 katie melua
10:43
katie melua:

Jorrit… as i’ve been at home most of last year i actualy missed it!!

Monday May 17, 2010 10:43 katie melua
10:43
[Comment From JamieJamie: ]

You’re the most beautiful, funny, nice and talented person in the world. Keep being you please Katie 🙂 x

Monday May 17, 2010 10:43 Jamie
10:44
katie melua:

Thanks Aziz!

Monday May 17, 2010 10:44 katie melua
10:44
[Comment From Janet KM Polish FanclubJanet KM Polish Fanclub: ]

Thank you Katie, Hope we will meet you for a few weeks in Poland… We can’t wait!

Monday May 17, 2010 10:44 Janet KM Polish Fanclub
10:44
[Comment From BartBart: ]

greeting from pomerania, one stupid question. after the concert single malt or blended 🙂 kisses

Monday May 17, 2010 10:44 Bart
10:44
[Comment From ian.gian.g: ]

Hi Katie, i have just started listen to your music and back catalogue, beautiful as you and your music are, would you consider going a bit more mainstream pop to get a bigger audience? i live in and love london too!

Monday May 17, 2010 10:44 ian.g
10:45
katie melua:

Hi Andrew, its great fun to play around with the visuals and image that i get to present to the world, in the end though the music alwasy speaks for itself.

Monday May 17, 2010 10:45 katie melua
10:45
[Comment From PeterPeter: ]

Katie, what has been your funniest moment ever on tour?

Monday May 17, 2010 10:45 Peter
10:45
[Comment From Luke GrayLuke Gray: ]

Hey Katie, I heard one day you’d love to do a gig in space…how do you plan to do that!? If you do, you must perform your cover of ‘Spaceman’, it’s wonderful 😀 x Luke

Monday May 17, 2010 10:45 Luke Gray
10:46
[Comment From Tim (Poland)Tim (Poland): ]

Katie do you remember any funny blooper during a concert?

Monday May 17, 2010 10:46 Tim (Poland)
10:46
katie melua:

Thanks Jamie, you’re right… he he. But actualy I’m not the only one! there’s so many incredible people in the world!! I believe that everyone is perfect even with their imperfections in this world.

Monday May 17, 2010 10:46 katie melua
10:47
katie melua:

Me to Janet!

Monday May 17, 2010 10:47 katie melua
10:47
[Comment From NeilNeil: ]

You have fantastic hair. Do you get lots of shampoo advert offers?

Monday May 17, 2010 10:47 Neil
10:47
katie melua:

Malt Bart.

Monday May 17, 2010 10:47 katie melua
10:48
[Comment From Benjamien tKindtBenjamien tKindt: ]

Katie, you are a fan of the cure? thanks for your wonderfull cover of just like heaven and lovecats!

Monday May 17, 2010 10:48 Benjamien tKindt
10:48
[Comment From Kate PayneKate Payne: ]

Where do you do most of your clothes shopping, do you have any favourites?

Monday May 17, 2010 10:48 Kate Payne
10:48
katie melua:

Hi Ian, i’d make music to expand my mind and the audience in my head rather than TRY to run after a crowd.

Monday May 17, 2010 10:48 katie melua
10:49
katie melua:

Hi Peter… i constantly get lost backstage…the funniest one was….

Monday May 17, 2010 10:49 katie melua
10:49
katie melua:

Peter.. there was a lift from the dressing rooms to the stage i actualy got stuck in it!…

Monday May 17, 2010 10:49 katie melua
10:50
katie melua:

Peter… luckily the roadies heard me shouting and got me out!

Monday May 17, 2010 10:50 katie melua
10:51
katie melua:

Hey Luke, it doesn’t matter HOW i do a gig in space.. the most important thing is that i’ve got the dream to do it. I found most things start with dreams and if i keep dreaming… the logistics tend to work themselves out : )

Monday May 17, 2010 10:51 katie melua
10:52
katie melua:

Hi Benjamien and Kate… quickily to answer your questions,,,

Monday May 17, 2010 10:52 katie melua
10:53
katie melua:

..cause I’ve got to run off… I do love the cure and glad you enjoyed the covers. I mainly shop in vintage shops around london. Thanks you all SOOO much for your questions!!

Monday May 17, 2010 10:53 katie melua
10:53
Times Online:

Hi everyone, I’m afraid that’s all we have time for – thanks for much for joining us, and sorry if we didn’t get to your question! A huge thank you to Katie for talking to us today.

Monday May 17, 2010 10:53 Times Online
10:53
[Comment From LeventeLevente: ]

I really thanks for your questions, katie!

Monday May 17, 2010 10:53 Levente
10:54
[Comment From KevinKevin: ]

Good luck Katie with your new release 🙂

Monday May 17, 2010 10:54 Kevin
10:54
[Comment From Vicky5Vicky5: ]

Thanks for being here, Katie 🙂

Monday May 17, 2010 10:54 Vicky5
10:54
[Comment From Jose Maria HernandezJose Maria Hernandez: ]

Good luck for the rest fo the day katie!

Monday May 17, 2010 10:54 Jose Maria Hernandez
10:54
[Comment From Michael FriedrichMichael Friedrich: ]

Thanks a lot, katie

Monday May 17, 2010 10:54 Michael Friedrich
10:54
[Comment From Jair Zuta La RosaJair Zuta La Rosa: ]

Thank YOU Katie, we will be waiting for you here in Peru!

Monday May 17, 2010 10:54 Jair Zuta La Rosa
10:54
[Comment From ArnaudArnaud: ]

XOXOXO

Monday May 17, 2010 10:54 Arnaud
10:54
[Comment From seansean: ]

made my day katie thanks x

Monday May 17, 2010 10:54 sean
10:54
[Comment From Tim from HollandTim from Holland: ]

Thank you Katie! I hope there will follow more chats

Monday May 17, 2010 10:54 Tim from Holland
10:54
[Comment From Artur (Estonia)Artur (Estonia): ]

Keep dreaming Katie! 🙂 x

Monday May 17, 2010 10:54 Artur (Estonia)
10:54
[Comment From KeithKeith: ]

we love you KAtie

Monday May 17, 2010 10:54 Keith
10:54
[Comment From Claus DenmarkClaus Denmark: ]

Best of Luck 🙂

Monday May 17, 2010 10:54 Claus Denmark
10:54
[Comment From DianaDiana: ]

Bye. I love you Katie

Monday May 17, 2010 10:54 Diana
10:54
[Comment From Robert, Hamburg – GermanyRobert, Hamburg – Germany: ]

all the best from germany

Monday May 17, 2010 10:54 Robert, Hamburg – Germany
10:55
[Comment From JohnnyPolandJohnnyPoland: ]

Merci, Katie, a bientot 😀

Monday May 17, 2010 10:55 JohnnyPoland
10:55
[Comment From Jane26_plJane26_pl: ]

Thanks a lot Katie 🙂

Monday May 17, 2010 10:55 Jane26_pl
10:55
[Comment From DavidDavid: ]

By KAtie!

Monday May 17, 2010 10:55 David
10:55
[Comment From PeterPeter: ]

Thank you Katie. Love always

Monday May 17, 2010 10:55 Peter
10:55
[Comment From BADRIBADRI: ]

Thank you…madloba 🙂

Monday May 17, 2010 10:55 BADRI
10:55
[Comment From Domker_plDomker_pl: ]

We are always with you!

Monday May 17, 2010 10:55 Domker_pl
10:55
[Comment From AliceAlice: ]

Thanks Katie 😉

Monday May 17, 2010 10:55 Alice
10:55
[Comment From PribePribe: ]

byee

Monday May 17, 2010 10:55 Pribe
10:55
[Comment From Janet KM Polish FanclubJanet KM Polish Fanclub: ]

Thank you Katie !!

Monday May 17, 2010 10:55 Janet KM Polish Fanclub
10:55
[Comment From FrancescoFrancesco: ]

bb

Monday May 17, 2010 10:55 Francesco
10:55
[Comment From FolkeFolke: ]

Thank you 🙂

Monday May 17, 2010 10:55 Folke
10:55
[Comment From jean jacquesjean jacques: ]

love you katie!!

Monday May 17, 2010 10:55 jean jacques
10:55
[Comment From VartanVartan: ]

Big thanks and see you in Salzburg, Austria 🙂

Monday May 17, 2010 10:55 Vartan
10:55
[Comment From WiolkaWiolka: ]

thank you katie

Monday May 17, 2010 10:55 Wiolka
10:55
[Comment From Tim (Poland)Tim (Poland): ]

Thanks Katie! Hugs from Poland!

Monday May 17, 2010 10:55 Tim (Poland)
10:55
[Comment From LarsLars: ]

A very good way to start the day. All the love.

Monday May 17, 2010 10:55 Lars
10:55
[Comment From PeterPeter: ]

Thanks for all Katie. Love you always

Monday May 17, 2010 10:55 Peter
10:55
[Comment From RaduRadu: ]

Hugs from Romania :X

Monday May 17, 2010 10:55 Radu
10:55
[Comment From Janet KM Polish FanclubJanet KM Polish Fanclub: ]

Thank You Katie byeee

Monday May 17, 2010 10:55 Janet KM Polish Fanclub
10:55
[Comment From AlexAlex: ]

Thanks Katie! Sure the new album will be amazing 🙂

Monday May 17, 2010 10:55 Alex
10:55
[Comment From Stintfang, GermanyStintfang, Germany: ]

Greetings from your first webmaster

Monday May 17, 2010 10:55 Stintfang, Germany
10:55
[Comment From Domker_plDomker_pl: ]

Many kisses, Katie!!! :*:*:*

Monday May 17, 2010 10:55 Domker_pl
10:55
[Comment From BarbaraBarbara: ]

Bye and good luck to you gal xx

Monday May 17, 2010 10:55 Barbara
10:55
[Comment From JonathanJonathan: ]

Thank you so much !

Monday May 17, 2010 10:55 Jonathan
10:55
[Comment From BADRIBADRI: ]

all the best from Geogia.

Monday May 17, 2010 10:55 BADRI
10:55
[Comment From CharleneCharlene: ]

i love you Katie !

Monday May 17, 2010 10:55 Charlene
10:56

ინფორმაცია Qilipa
Peace, Love, Music, Wine, Chacha, Weed...

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: